Faszyzm charytatywnie – czy to jest legalne?

Prawo Wielkiej Brytanii bardzo wyraźnie oddziela działalność charytatywną od politycznej. Organizacje polityczne mogą zbierać fundusze, ale tylko na swoją działalność, a z kolei organizacje charytatywne mogą udzielać się politycznie tylko w zakresie, który dotyczy ich bezpośrednio.

Nad przestrzeganiem przepisów prawa w tym zakresie czuwa Charity Commision, która nie tylko reguluje, ale i nadzoruje działalność organizacji charytatywnych, zarówno tych zarejestrowanych, jak i tych nie zarejestrowanych.

W styczniu tego roku ulubiony portal polskiej prawicy The Guardian opublikował artykuł na temat Idź Pod Prąd oraz Narodowego Odrodzenia Polski. Obie organizacje polityczne ocieplają swój wizerunek akcjami charytatywnymi. W Wielkiej Brytanii nie jest to legalne, Charity Commision prowadzi śledztwo w sprawie obu organizacji.

Miesiąc po publikacji artykułu, zagraniczna frakcja ONR ukrywająca się za profilem ‘Narodowa Emigracja’ pochwaliła się akcją, którą prowadzi w polskich sklepach na Wyspach.

ONR puszki.JPG

ONR puszki2.jpg

Rzadko nasza husaria tak bezpośrednio daje nam wszystkie informacje na tacy.

Zwracamy się do organizacji antyfaszystowskich, oraz do Charity Commision z zapytaniem o legalność przeprowadzania tego typu zbiórek przez organizację polityczną, która w swym statucie ma faszystowski bełkot o “homogeniczności etnicznej”.